امروز :1403/03/28

سایت خبری ایران سی شارپ

مختصص برنامه نویسان دات نت

تولید اعداد تصادفی (Random Numbers) در #C

تولید اعداد تصادفی (Random Numbers) در #C

انتشار : 1399/03/06

کلاس Random در NET. ابزارهایی را فراهم می‌کند که بتوانیم توسط آن‌ها اعداد تصادفی تولید کنیم.

سازنده این کلاس دو Overload مختلف دارد. یکی از Overload‌ها بدون پارامتر است و دیگری مقداری را بعنوان Seed دریافت می‌کند. کلاس Random سه متد عمومی دارد

 •  Next : یک عدد تصادفی را برای ما تولید می‌کند.
 • NextByte : آرایه‌ای از بایت‌ها را که با اعداد تصادفی پر شده‌اند تولید می‌کند.
 • NextDouble : یک عدد تصادفی را بین 0.0 و  1.0 باز می‌گرداند.

بررسی متد Next
متد Next سه Overload مختلف دارد و این امکان را برای شما مهیا می‌کند تا 2 عدد را به عنوان بازه تولید اعداد تصادفی انتخاب کنید (حد پایین و بالای بازه).
تولید یک عدد تصادفی:

var rand = new Random().Next();

تولید یک عدد تصادفی کوچکتر از 1000:

var rand = new Random().Next(1000);

در واقع پارامتر ارسالی حد بالای بازه می‌باشد و حد پایین بصورت پیش فرض عدد 0 در نظر گرفته می‌شود.
کد زیر عددی تصادفی را بین محدوده تعیین شده تولید می‌کند:

public static int RandomNumber(int min, int max)
{
   var rand = new Random();
   return rand.Next(min, max);
}


بررسی متد NextDouble
قطعه کد زیر (به کمک توابع کلاس Random) رشته‌ای تصادفی را با طول مشخصی برای ما تولید می‌کند؛ با قابلیت تعیین بزرگ و یا کوچک بودن کاراکتر‌های رشته تصادفی:

public static string RandomString(int size, bool lowerCase)
    {
      StringBuilder builder = new StringBuilder();
      Random random = new Random();
      char ch;
      for (int i = 0; i < size; i++)
      {
        //تولید عدد و تبدیل آن به کاراکتر
        ch = Convert.ToChar(Convert.ToInt32(Math.Floor(26 * random.NextDouble() + 65)));
        builder.Append(ch);
      }
      if (lowerCase)
        return builder.ToString().ToLower();
      return builder.ToString();
    }

کد زیر پسوردی را به طول 10، که 4 حرف اول آن حروف کوچک و 4 حرف دوم آن عدد و 2 حرف آخر آن حروف بزرگ باشند، تولید می‌کند:

public string RandomPassword()
{
  StringBuilder builder = new StringBuilder();
  builder.Append(RandomString(4, true));
  builder.Append(RandomNumber(1000, 9999));
  builder.Append(RandomString(2, false));
  return builder.ToString();
}
 

بررسی متد NextByte
 همانطور که در ابتدای مطلب اشاره شد، خروجی این تابع آرایه‌ای از بایت‌ها می‌باشد و هر خانه‌ی آن عددی است تصادفی که بزرگتر و یا مساوی 0  و کوچکتر از مقدار Maximum نوع داده Byte است. کد زیر نحوه استفاده از این تابع را نشان می‌دهد:

byte[] b = new byte[10];
Random rnd = new Random();
rnd.NextBytes(b);
for (int i = 0; i < b.Length; i++)
{
  Console.WriteLine(b[i]);
}

خروجی مثال فوق :

153
115
86
5
161
190
249
228
دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
  شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید